Formularz zapisu na obóz letni Niesulice 2024 grupa 15-18 lat

W celu zapisania dziecka na obóz prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Ze względu na charakter obozu, w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, warunkiem uczestnictwa dziecka w obozie jest ukończenie 15. roku życia.
Liczba miejsc ograniczona, o udziale w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dieta wegetariańska
Czy zapoznałeś się z informatorem obozowym i akceptujesz regulamin obozu?
Wysłanie powyższych danych jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na gromadzenie i wykorzystanie powyższych danych osobowych na potrzeby związane z organizacją wypoczynku, zagospodarowaniem czasu wolnego i realizowaniem celów statutowych przez Fundację HOBBIT, pl. św. Macieja 5a, 50-244 Wrocław. Informujemy o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również usunięcia na żądanie. Dane nie będą udostępniane innym osobom i podmiotom. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182), obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z 27 kwietnia 2016r. (Dz. U UE. I.2016.119.1) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych na terenie kraju.